Swimlane – Giải pháp tự động điều phối an ninh bảo mật

    Swimlane thành lập năm 2014 tại Denver, Colorado, Hoa Kỳ, là công ty cung cấp các giải pháp phần mềm tự động hóa quản lý sự cố và phản ứng an ninh mạng cho các tổ chức.

    Giải pháp tiêu biểu của Swimlane SOAR (Security Orchestration, Automation and Response), là nền tảng tự động điều phối an ninh, giúp liên kết tất cả các thiết bị bảo mật của tổ chức nhằm tăng cường khả năng phát hiện, phản ứng và giảm thiểu các rủi ro an ninh mạng một cách nhanh chóng và hiệu quả.

    CONTACT US