Picus – Giải pháp giả lập vi phạm tấn công

    Picus Security thành lập năm 2013, có trụ sở chính Hoa Kỳ, là công ty cung cấp các giải pháp an ninh mạng và kiểm tra thâm nhập, giúp các tổ chức xác định lỗ hổng trong hệ thống bằng cách giả lập các chiến thuật tấn công mà hacker có thể sử dụng và đưa ra báo cáo, gợi ý phòng thủ. Nhờ vậy, các doanh nghiệp, tổ chức có thể hiểu rõ hơn về điểm yếu của hệ thống và áp dụng biện pháp bảo mật phù hợp.

    CONTACT US