Giải pháp trung tâm điều hành an ninh mạng - SOC

Giải pháp trung tâm điều hành an ninh mạng SOC (Security Operation Center) hỗ trợ tích cực cho các DN, tổ chức, đơn vị giám sát và nâng cao trạng thái an ninh cho toàn bộ hệ thống mạng nghiệp vụ.

Niagara Networks

Giải pháp giám sát hệ thống mạng

Allegro Packets

Giải pháp theo dõi và xử lý sự cố mạng

Illumio

Giải pháp bảo mật vi phân đoạn Zero Trust

Menlo Security

Giải pháp cô lập và cách ly rủi ro bảo mật cho Trung tâm dữ liệu và đám mây