Seclab SXN: Cổng Bảo mật hai chiều cho hệ thống mạng

    Seclab Security thành lập năm 2011 và có trụ sở tại Montpellier, Pháp. Sản phẩm tiêu biểu của Seclab là Seclab SXN (Secure Xchange Network – dựa trên công nghệ Electronic AirGap). Giải pháp giúp bảo vệ đường truyền hai chiều, cách ly về mặt logic giữa các hệ thống trên mạng IT và OT (SCADA,OT, IT và DCS) nhưng vẫn cho phép dữ liệu cần thiết đi qua một cách an toàn, ngăn ngừa các cuộc tấn công từ lớp 1 đến 4 của mô hình OSI (Open Systems Interconnection).

    CONTACT US