Giải pháp Cyber Labs cho nghiên cứu, giảng dạy

ASIC CyberSecurity cung cấp các giải pháp để đào tạo cho học viên, chuyên viên và các chuyên gia an ninh mạng – những người có trách nhiệm bảo vệ các tài nguyên mạng quan trọng của tổ chức. Các giải pháp cung cấp các cơ sở hạ tầng để đào tạo học viên trong môi trường mạng thực tế với các lưu lượng mạng hợp pháp và lưu lượng bất hợp pháp (do kẻ tấn công tạo nên), cho phép học viên được tiếp xúc và ứng phó với các sự cố có thể gặp phải trên hệ thống.

Cyber Range

Phòng Lab huấn luyện thao trường mạng

Exxact

Giải pháp phòng Lab hiệu suất cao HPC