Mô phỏng vi phạm và tấn công mạng

  ATTACKIQ thành lập tại Mỹ vào năm 2013, cung cấp giải pháp mô phỏng vi phạm và tấn công mạng (Breach and Attack Simulation), được các tổ chức hàng đầu thế giới tin tưởng sử dụng nhằm đánh giá khả năng phòng thủ của hệ thống mạng bảo mật. Giải pháp đem lại các lợi ích :

  • Giúp tăng cường khả năng phòng thủ cho hệ thống bằng việc đưa ra các gợi ý chỉnh sửa cho Firewall, IPS, IDS, EDR, AV,…
  • Tự động đánh giá 24/7 mà không ảnh hưởng tới hoạt động của hệ thống.
  • Cho phép thực hiện kế hoạch huấn luyện trước khi một cuộc tấn công thực xảy ra.
  • Kiểm chứng, tối ưu hóa các khoản đầu tư cho việc bảo mật.
  CONTACT US
  Danh mục: