Giải pháp phát hiện và ngăn chặn Drone

    DroneShield thành lập từ năm 2014 tại Virginia, Hoa Kỳ, là công ty tiên phong về công nghệ phát hiện và ngăn chặn phương tiện bay không người lái (UAV – Unmanned Aerial Vehicle). DroneShield ứng dụng các công nghệ Radar, Camera nhiệt, Camera ban ngày và Phần mềm phân tích dữ liệu để phát hiện và theo dõi UAV. Giải pháp được ứng dụng trong bảo vệ an ninh cho các khu vực quan trọng như sân bay, cơ sở quân sự, các sự kiện lớn hoặc các khu vực trọng yếu khác; góp phần vào việc giảm rủi ro từ việc sử dụng UAV một cách bất hợp pháp và nguy hiểm. Các sản phẩm của DroneShield:

    CONTACT US