Seeker IAST – Kiểm tra bảo mật ứng dụng tương tác

Kiểm thử bảo mật web tự động trong quy trình DevSecOps

  • Tích hợp với quy trình làm việc CI / CD với bộ API Web mở rộng và tích hợp sẵn có với Jira
  • Kiểm tra bảo mật tự động được thực hiện trong suốt quá trình kiểm thử chức năng, với khả năng mở rộng cao và dễ dàng triển khai
  • Xác minh các lỗ hổng nghiêm trọng nhất với độ chính xác cao với công cụ xác minh + theo dõi dữ liệu nhạy cảm đã được cấp bằng sáng chế
  • Cung cấp cho các nhà phát triển hướng dẫn khắc phục cụ thể, theo dõi lỗ hổng bảo mật ở mọi dòng mã
CONTACT US