DAST – Defensics – Fuzz testing

Kiểm thử, xác định các lỗi và lỗ hổng bảo mật Zero-day trong giao thức và ứng dụng

  • Negative testing: Phân tích cách phần mềm xử lý các đầu vào không hợp lệ (trái ngược với thử nghiệm “positive” và thử nghiệm “functional”).
  • BlackBox testing: Không yêu cầu mã nguồn.
  • Dynamic testing: Thực thi kiểm thử phần mềm đã đưa vào vận hành và phân tích, tìm kiếm sự cố, lỗi hoặc hành vi bất thường khác.
  • Versatile testing: Kiểm tra đa nền tảng OS, Desktop, Server, Mobile App v.v.
CONTACT US
Danh mục: Từ khóa: , ,