Network Multimeter – Giải pháp theo dõi và xử lý sự cố mạng

    Là thiết bị giám sát phân tích mạng đa kích cỡ, hoạt động trên các lớp từ Lớp 2 đến Lớp 7, thông lượng từ 1- 100 Gbps (theo từng dòng), có tính cơ động và hiệu năng cao. Thiết bị có khả năng giám sát mạng thời gian thực hoặc phân tích sự cố trong quá khứ dựa trên các file pcap đã được lưu lại trong bộ nhớ ring buffer. Tất cả thông tin (địa chỉ MAC, IP, protocol) của mỗi kết nối trên mạng sẽ được thống kê, phân tích và biểu diễn dưới dạng đồ thị theo thời gian thực trên giao diện web của thiết bị.

    CONTACT US