Menlo Security Isolation Platform

  Menlo Security Isolation Platform (MSIP) là một nền tảng trên môi trường đám mây được triển khai để đảm bảo yêu cầu về bảo mật cô lập mà không làm ảnh hưởng tới trải nghiệm của người dùng hay đặt gánh nặng lên các nhân sự công nghệ thông tin. Bằng cách tận dụng các công nghệ ảo hóa đang chờ cấp bằng sáng chế và công nghệ Kết xuất thích ứng không máy khách (Adaptive Clientless Rendering – ACR), MSIP cho phép triển khai bảo mật cô lập trên phạm vi toàn bộ tổ chức, giảm đáng kể rủi ro khi truy cập mạng Internet. Mục đích:

  • Loại bỏ các phần mềm độc hại
  • Ngăn chặn các hành vi, nội dung lừa đảo
  • Bảo vệ dữ liệu của tổ chức
  • Ngăn chặn các hành vi gian lận lừa
  CONTACT US
  Danh mục: Từ khóa: