Tag Archives: privileged access

Giải pháp Quản trị quyền truy cập đặc quyền (PAM)

Hiện nay, doanh nghiệp và tổ chức đang đối mặt với nguy cơ thiệt hại do việc quản lý quyền truy cập cho nhân viên kém hiệu quả, hoặc thiếu giám sát chặt chẽ các tài khoản đặc quyền . Điều này tiềm ẩn nguy cơ dữ liệu bị xóa hoặc rò rỉ, dẫn đến […]