Giải pháp thu thập, phân tích thông tin trên mạng xã hội, deep webs, dark webs

Hệ thống Cobwebs cho phép thu thập và phân tích dữ liệu từ Internet bao gồm: blog, ứng dụng mạng xã hội, diễn đàn, tin tức, các public website, dark webs và deep webs, … Hệ thống cho phép người dùng tìm kiếm, phân tích và theo dõi lượng lớn dữ liệu từ Internet, tập trung vào các nền tảng ứng dụng mạng xã hội, cũng như các nguồn dark web khác.

CONTACT US