Oxygen Forensic Detective

    Oxygen Forensic® Detective giúp tìm hiểu mọi hành động của tội phạm bằng cách trích xuất thông tin từ nhiều thiết bị, lưu lại bằng chứng trên thẻ nhớ, thu thập dữ liệu để phân tích và tạo báo cáo dễ dàng. Với khả năng trích xuất từ hơn 30.000 thiết bị và hơn 100 ứng dụng được đám mây hỗ trợ, Oxygen Forensic® Detective kèm theo các công cụ như Cloud Extractor, Device Extractor, KeyScout, OxyAgent, v.v. cho phép đơn giản hóa quy trình làm việc và giúp hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn.

    CONTACT US