Cyber Range – Phòng lab huấn luyện thao trường mạng

    Cyber Range được thiết kế để đào tạo cho học viên và nhân viên an ninh mạng – những người có trách nhiệm bảo vệ các tài nguyên mạng quan trọng của tổ chức. Cyber Range cung cấp các cơ sở hạ tầng để đào tạo học viên trong môi trường mạng thực tế với các lưu lượng mạng hợp pháp và lưu lượng bất hợp pháp (do kẻ tấn công tạo nên), cho phép học viên được tiếp xúc và ứng phó với các sự cố có thể gặp phải trên hệ thống.

     

    CONTACT US