IEC Banshee – Hệ thống cảnh báo xâm nhập tích hợp radar và camera

Việc đảm bảo an ninh và bảo vệ cho các khu vực cơ sở hạ tầng quan trọng, các khu vực nhạy cảm thì việc triển khai hệ thống cảnh báo chống xâm nhập là một biện pháp quan trọng. Thông qua việc cảnh báo ngay lập tức khi phát hiện các dấu hiệu của sự xâm nhập, hệ thống cảnh báo chống xâm nhập giúp cung cấp một cách hiệu quả để phát hiện và có biện pháp can thiệp kịp thời để ngăn chặn các hoạt động không an toàn giúp giảm thiểu các tổn thất.

IEC cung cấp giải pháp BANSHEE, là một hệ thống cảnh báo chống xâm nhập tích hợp các cảm biến.

CONTACT US