SYNOPSYS đứng đầu 5 lĩnh vực theo ứng dụng theo Gartner Critical Capabilities 2023

Báo cáo Đánh giá năng lực của Gartner (Gartner Critical Capabilities for AST 2023) đánh giá 12 nhà cung cấp trong 5 lĩnh vực ứng dụng phổ biến

Báo cáo Đánh giá năng lực của Gartner (Gartner Critical Capabilities for AST 2023) đánh giá 12 nhà cung cấp trong 5 lĩnh vực ứng dụng phổ biến. Theo đó, Synopsys nhận được điểm cao nhất trong tất cả 5 lĩnh vực ứng dụng bao gồm:

? Doanh nghiệp

? DevSecOps

? Ứng dụng gốc trên nền tảng đám mây (Cloud Native Apps)

? Di động và Máy khách (Client)

? Bảo mật chuỗi cung ứng phần mềm.

Theo báo cáo, Synopsys sở hữu danh mục giải pháp toàn diện, hiệu quả cao, cùng việc thường xuyên cập nhật, bổ sung giải pháp mới như việc mua lại WhiteHat Security vào tháng 6/2022, cung cấp thử nghiệm bảo mật cho ứng dụng web. Nhờ vậy, Synopsys đã đạt điểm cao nhất trong tất cả 5 trường hợp sử dụng trong báo cáo này.

Tại Việt Nam, ASIC cung cấp các giải pháp bảo mật tiêu biểu của Synopsys:

◽ Coverity SAST – Giải pháp phân tích mã nguồn

◽ Black Duck SCA – Giải pháp phân tích thành phần phần mềm

◽ Seeker IAST – Kiểm tra bảo mật ứng dụng tương tác

◽ Defensics – Kiểm thử, xác định các lỗi và lỗ hổng bảo mật Zero-day trong giao thức và ứng dụng

◽ White Hat – Giải pháp kiểm thử bảo mật các ứng dụng web

Quý khách vui lòng liên hệ với ASIC Cyber Security để nhận được tư vấn chi tiết về các giải pháp và sản phẩm bảo mật của Synopsys: sales@asic.vn | asicybersecurity.vn